Omaiset

Omaisneuvonta on Savon mielenterveysomaiset – FinFami ry:n
omaistyöntekijöiden tarjoamaa maksutonta keskustelutukea
psyykkisesti oireilevien tai sairastuneiden omaisille ja läheisille.

Keskustelussa on mahdollista käydä läpi sen hetkistä elämäntilannettaan sairastuneen omaisena.
Tavoitteena on tukea omaisen selviytymistä ja löytää ratkaisuja arjen ongelmiin.

Omaistyöntekijät ovat sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisia.
Omaistyöntekijöille voi soittaa,  kirjoittaa sähköpostia tai
heiltä voi varata henkilökohtaisen keskusteluajan.

Lisätietoja ja ajanvaraukset:
Omaistyöntekijä Johanna Björn p. 040 060 3407
tai johanna.bjorn@omary.fi

Omaistoiminnasta lisätietoja saat seuraavasta linkistä:
Savon mielenterveysomaiset – Finfami ry